jomla

Login Form

Windows 7 a problémy s připojením k internetu

Jak Windows Vista a Windows 7 detekuje připojení k internetu

 

Dozajista jste si všimli, že pokud má OS Windows Vista / Windows 7 přístup k internetu, informuje uživatele o tomto přístupu, v případě, kdy není plně funkční internetová komunikace, pak je tato informace také zobrazena v informační oblasti (notification area).

Detekce přístupu k internetu probíhá pomocí “Network Connectivity Status Indicator”, který provádí několik operací k ověření přístupu k internetu. V případě například firemního prostředí musí být obvykle provedena specifická konfigurace, aby bylo možné korektně detekovat připojení k internetu.

  1. nslookup domény dns.msftncsi.com (131.107.255.255)
  2. stažení textového souboru ncsi.txt z domény msftncsi.com, textový soubor následně obsahuje pouze “Microsoft NCSI”, kešování je zakázáno.

Pokud jeden z těchto kroků selže, internetová konektivita není detekována.

Detekce je vyvolána v případech:

  1. První přihlášení k počítači nebo restart počítače
  2. Připojení počítače k jiné síti nebo změna stavu síťového adaptéru (link up/link down)
  3. Připojení počítače k hot spot, který vyžaduje ověření

Kontroly připojení k internetu je možné vypnout pomocí registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet změnou hodnoty EnableActiveProbing na 0. Změna se projeví po restartu počítače.

Network Connectivity Status neloguje žádné informace do Event Logu.

Tento locator je možné také využít například v lab prostředí, kde se v DNS vytvoří zóna .com, následně www.microsoft a dns.msftnsci a www.msftncsi, kde www.microsoft a www.msftncsi bude okazovat na IIS server, kde bude umístěný soubor ncsi.txt s obsahem “Microsoft NCSI”. resolve dns.msftncsi pak bude okazovat na IP 131.107.255.255.

Obdobným způsobem je možné simulovat připojení k internetu například v organizaci.